Anslagstavla

Nu finns en anslagstavla tillgänglig på föreningens hemsida. Här kan medlemmar föra diskussioner, bolla idéer eller ställa frågor. Anslagstavla är i första hand till för att för diskussioner mellan medlemmarna. Inga felanmälningar, direkta frågor till styrelsen eller Riksbyggen ska göras här.

Anslagstavlan är endast tillgänglig för föreningens medlemmar och kräver lösenord. Lösenord finns på de informationsblad som delas ut i brevlådorna med jämna mellanrum.