Årsavgiften

Silverdalen har inte höjt årsavgifterna under de senaste åtta åren utan har istället sänkt avgifterna två gånger under denna period. Nu har dock tiden kommit för en mindre höjning. Årsavgiften höjs med 3 % från och med 1 april 2011. Det innebär att avgiften per månad höjs med 150 – 200 kronor beroende på lägenhetens storlek. Anledningen till höjningen är att föreningen måste ha intäkter som täcker de löpande kostnaderna samt för att se till att tillräckligt med pengar finns till framtida underhåll.