Årstämma 2020

Nästa tisdag, den 19:e maj (kl 19:00), så är det årstämma i föreningen.

Med anledning av Coronaviruset så hålls stämman utomhus utanför Körsångarvägen 45. För att minska smittspridning så rekommenderar styrelsen alla medlemmar att poströsta i så stor utsträckning som möjligt. Poströst har delats ut med kallelse och övrig information. Ifylld poströst lämnas försluten i kuvert till brevlådan på Körsångarvägen 1.

Årstämman kommer sändas ”live” på föreningens Facebook-sida; Detta för att våra medlemmar ska kunna följa vad som sker på stämman. Se https://www.facebook.com/silfverdalen/ för mer information.