Avgiftssänkning

Prognosen visar att att det ekonomiska resultatet för år 2007 bli bra. Detta beror bland annat på minskade avskrivningskostnader. Dessutom pekar föreningens budget för år 2008 på ett överskott i kassan.

Med anledning av detta har styrelsen beslutat att sänka årsavgifterna.

Från och med den 1 april 2008 sänks åravgiften med 12 %.