Kallelse till årstämma i Brf Silfverdalen

Årets stämma hålls i Edboskolans matsal, tisdagen den 27 maj kl 19:00.

Till stämman bjuds på enklare förtäring.

Formell kallelse samt årsredovisningen för 2013 har i dagarna delats ut till samtliga hushåll.

Årsredovisningen beskriver föreningens verksamhet och ekonomi för föregående år. Ta därför med årsredovisningen på den ordinarie föreningsstämma, då denna årsredovisning kommer att redovisas.

Varmt välkomna!