Bullerplank

Stämman gav styrelsen i uppdrag att via en enkät till boende på Körsångarvägen 71-97 undersöka behovet av ett bullerplank mot Skogåsleden. Enkäten visade att en majoritet av de tillfrågade anser att ett bullerplank behövs. Styrelse har påbörjat en dialog med kommunen för att undersöka möjligheterna för att få bygglov för ett sådant bullerplank samt undersöka om kommunen kan komma att bidra till kostnaden.