Diskussionsmöte

Alla medlemmar i föreningen hälsas välkomna till ett diskussionsmöte i Edboskolans matsal onsdagen 25 november klockan 19.00 – 20.30. På detta möte kommer följande ämnen att diskuteras:

  • Gårdarna och lekplatserna
  • Eget arbete kontra inhyrd arbetskraft
  • Motortrafik inom föreningens område

Observera att detta inte är en föreningsstämma. Inga beslut kommer att fattas på detta möte och inget protokoll kommer att upprättas. Mötet är snarare en möjlighet för medlemmarna att lämna synpunkter och diskutera olika förslag på förbättringar.