Energideklaration

Energideklarationen av föreningens fastigheter färdigställdes innan sommaren. Deklarationen visar att våra lägenheter i genomsnitt använder 155 kWh/m2 vilket är något högt. Föreningen har även fått ett antal förslag på energibesparande åtgärder som för närvarande diskuteras. Resultat från energideklarationen kommer att anslås inne i föreningslokalen. Mer detaljerad information kan erhållas från styrelsen.