Extra föreningsstämma

En extra föreningsstämma kommer att äga rum tisdag 22 november klockan 19.30 i Edboskolans matsal. En separat kallelse till denna föreningsstämma kommer i brevlådan.