Extra föreningsstämma

En extra föreningsstämma ägde rum tisdag 22 november. Frågan som behandlades var om en ny styrelse ska väljas. Efter omröstning konstaterades att styrelsen har stämmans förtroende och stämman beslutade att en ny styrelse inte ska väljas.