Extrastämma med anledning av nya stadgar

Föreningen kommer att hålla en extrastämma den 4 oktober 2017 klockan 19:00 i föreningslokalen på Kvintettvägen 96.

På extrastämman kommer vi besluta om de nya stadgarna, vilka finns att läsa om här. En jämförelse mot tidigare normalstadgar finns att beskåda här.

De nya stadgarna delades även ut skriftligen i samband med årets ordinarie stämma nu i maj.

En kallelse till extrastämman kommer att skickas ut separat till alla hushåll i föreningen.