Vår förenings syfte och funktion

Föreningens syfte är att  i föreningens fastigheter upplåta bostadslägenheter och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen.
Ändamålet framgår av föreningens stadgar.

Vad är en bostadsrätt?
En bostadsrätt är en nyttjanderätt utan tidsbegränsning. Så länge man sköter sig och följer stadgarna och trivsel-/ordningsreglerna så får man bo kvar i den lägenhet som man har nyttjanderätten till.

Vad är det egentligen jag äger?
Du äger nyttjanderätten till en viss lägenhet och en andel i föreningens tillgångar. Strikt sett så äger man alltså INTE sin lägenhet, man har nyttjanderätten till den. Det är föreningen som äger hela fastigheten med dess lägenheter.

Rättigheter och skyldigheter
Som medlem i föreningen har du både rättigheter och skyldigheter. Dessa skiljer sig på en rad olika områden från att bo i till exempel en hyresrätt.

Föreningen ansvarar för det yttre underhållet, det vill säga föreningens hus och mark. Inre underhåll i lägenheten ansvarar bostadsrättshavaren för. Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att föreningen och dess fastigheter sköts på ett långsiktigt hållbart och ansvarsfullt sätt. Det ligger i alla medlemmars intresse att föreningens ekonomi mår bra och att såväl hus som lägenheter är i gott skick.

Du bor till självkostnadspris. Månadsavgiften är baserad på föreningens samlade driftskostnader och beror på hur mycket reparationer, underhåll etc som behövs. Var alltså rädd om vår gemensamma egendom! Det håller föreningens kostnader, och därmed din egen månadsavgift nere.

Som bostadsrättsägare har du också rättigheter:

  • Du är bostadsrättshavare och har nyttjanderätt till din lägenhet.
  • Det är du som bestämmer och och när du vill måla, tapetsera eller renovera i lägenheten. Omfattande renoveringar eller ombyggnationer, som t ex rivning av vägg, våtrumsarbeten kräver dock styrelsens godkännande.
    Du bör känna till vad som är ditt respektive föreningens ansvar. Enkelt kan man säga att alla ytskikt är ditt ansvar och avlopp/-ledningar etc är föreningens ansvar. Mer om detta finns att läsa i föreningens stadgar.
  • Du kan sälja din lägenhet när du vill och till det pris du och köparen kommer överens om.

Mer information hittar du i boendepärmen ”Att bo i Silfverdalen” som hör till din lägenhet.