Ekonomi

Årsavgifterna förändrades senast den 1 januari 2020. Då höjdes avgifterna med 2 procent.

En kortare jämförelse av de senaste årens resultat ger följande tabell:

 Fördelning 2020 2019   2018   2017   2016
Soliditet 1 23% 22% 20% 21% 19%
Likviditet 2 -% 495% -% 539% 458%
Årsavgiftsnivå, kr/kvm 744 732 730 730 730
Lån, kr/kvm 4 934 5 006 5 064 5 111 5 202

1 Soliditet är ett mått på föreningens långsiktiga betalningsförmåga.
2 Likviditet är ett mått på föreningens kortsiktiga betalningsförmåga.

För mer detaljerad information hänvisas till årsredovisningarna nedan. Obs! De levereras i PDF format och kan ta tid att hämta hem.