Fastigheter

ÖversiktBrf Silfverdalen äger fastigheterna Kören 9 och Kvintetten 7 i Skogås.

Föreningen förvaltar totalt över 123 st radhuslägenheter fördelade på 22 st byggnader.  Byggnaderna uppfördes under 1983-84.

Av radhuslägenheterna tillhör majoriteten, närmare bestämt 76 st, fastigheten Kören 9 (med adress Körsångarvägen 1-151). Resterande 47 st radhuslägenheter tillhör fastigheten Kvintetten 7 (med adress Kvintettvägen 2-94).

Den totala bostadsytan är 12 103 kvadratmeter (motsvarande 98,4 kvm i snitt / lgh).

KörsångarvägenFördelning lägenheternas storlek och antal
3 ROK 4 ROK 5 ROK
Antal 78 st 32 st 13 st
Storlek 84,5 kvm 118 kvm 133,5 kvm
Fordonsplatser

Föreningen förfogar över 92 st garageplatser, varav 90 st är uthyrningsbara till medlemmar. Resterande 2 garageplatser används som föreningens förråd. Vidare finns 63 st parkeringsplatser, varav 53 st är uthyrningsbara till medlemmar. 10 st p-platser är avgiftsbelagda gästplatser (besöksparkering). Läs mer här.

Föreningslokal

På Kvintettvägen 96 finns ett separat uppfört skyddsrum och tillika föreningslokal. Byggnaden har en lokalyta på 107 kvm. Läs mer här.