Förtroendevalda och anställda

Styrelsen

Styrelsens främsta uppgift är att ansvara för att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen fastställer bland annat årsavgiften så att den täcker föreningens kostnader.

Silfverdalens styrelsemedlemmar är valda på föreningsstämman och består i dagsläget av fem styrelseledamöter och två suppleanter. I styrelsen ingår dessutom en styrelseledamot och en suppleant som är utsedda av Riksbyggen.

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning till och med årsstämman 2021:

Roll Namn Adress/Företag
Ordförande Eva Andersson Kvintettvägen 58
Vice ordförande Mathias Idbrant Kvintettvägen 22
Sekreterare Jenny Helg Körsångarvägen 127
Ledamot Jan Söderholm Körsångarvägen 39
Ledamot Annette Lundgren Körsångarvägen 115
Ledamot Katarina Kurzydlo Kvintettvägen 4
Ledamot Richard Christian (Riksbyggen)
Suppleant Mahbob Alam Körsångarvägen 33
Suppleant Jonnie Johansson Körsångarvägen 79
Suppleant Jacob Fitger (Riksbyggen)
Kontakta styrelsen

Styrelsen kontaktas via e-post till styrelsen@silfverdalen.se.
Obs! Enskilda styrelsemedlemmar ska ej kontaktas direkt på sina hem- eller mobiltelefoner.

Styrelsen har som målsättning att svara på alla meddelanden inom en vecka. Under juli månad har styrelsen semesterledigt. Under denna månad kan mail du skickat förbli obesvarade under längre tid än en vecka.

Du kan också kontakta styrelsen skriftligen:

Riksbyggen Brf Silfverdalen
Körsångarvägen 1
142 40 Skogås

Valberedningen

Valberedningens sammansättning till och med årsstämman 2021:

Valberedning (sammank.) Joacim Hofling Körsångarvägen  85
Valberedning Elin Holm Körsångarvägen 47
Valberedning Mauricio Friberg-Tejeda Körsångarvägen 127
       
Kontakta valberedningen

Valberedningen kontaktas via e-post till valberedningen@silfverdalen.se.

 
Anställda
Roll Namn Adress
Fastighetsskötare Tony Hammarlund Körsångarvägen 1
 
Övriga förtroendevalda
Roll Namn Adress
Föreningsvald revisor Victor Öberg Kvintettvägen 36
Föreningsvald revisorssuppleant Joacim Hofling Körsångarvägen 85

 

Övriga poster
Roll Namn Företag
Fastighetsförvaltare Anders Andersson (Delagott)
Revisor Per Engzell (Engzells Revisionsbyrå AB)