Förtroendevalda och anställda

Styrelsen

Styrelsens främsta uppgift är att ansvara för att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen fastställer bland annat årsavgiften så att den täcker föreningens kostnader.

Silfverdalens styrelsemedlemmar är valda på föreningsstämman och består i dagsläget av fem styrelseledamöter och två suppleanter. I styrelsen ingår dessutom en styrelseledamot och en suppleant som är utsedda av Riksbyggen.

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning till och med årsstämman 2022:

Roll Namn Adress/Företag
Ordförande Mathias Idbrant Kvintettvägen 22
Vice ordförande Martin  Woszczynski Körsångarvägen 97
Sekreterare Jenny Helg Körsångarvägen 127
Ledamot Katarina Kurzydlo Kvintettvägen 4
Ledamot Annette Lundgren Körsångarvägen 115
Ledamot Diana Färenstedt Kvintettvägen 14
Ledamot Richard Christian (Riksbyggen)
Suppleant Linn Järnemar von Ekensteen Körsångarvägen 75
Suppleant Sofie Källström Körsångarvägen 25
Suppleant Emelie Karlsson (Riksbyggen)
Kontakta styrelsen

Styrelsen kontaktas via e-post till styrelsen@silfverdalen.se.
Obs! Enskilda styrelsemedlemmar ska ej kontaktas direkt på sina hem- eller mobiltelefoner.

Styrelsen har som målsättning att svara på alla meddelanden inom en vecka. Under juli månad har styrelsen semesterledigt. Under denna månad kan mail du skickat förbli obesvarade under längre tid än en vecka.

Du kan också kontakta styrelsen skriftligen:

Riksbyggen Brf Silfverdalen
Körsångarvägen 1
142 40 Skogås

Valberedningen

Valberedningens sammansättning till och med årsstämman 2022:

Roll Namn   Adress
Valberedning (sammank.) Sofia Lundström Kvintettvägen 6
Valberedning Sofie Loftenius Körsångarvägen 53
       
Kontakta valberedningen

Valberedningen kontaktas via e-post till valberedningen@silfverdalen.se.

 
Anställda
Roll Namn Adress
Fastighetsskötare Tony Hammarlund Körsångarvägen 1
 
Övriga förtroendevalda
Roll Namn Adress
Föreningsvald revisor Victor Öberg Kvintettvägen 36
Föreningsvald revisorssuppleant Joacim Hofling Körsångarvägen 85

 

Övriga poster
Roll Namn Företag
Fastighetsförvaltare Anders Andersson (Delagott)
Revisor Per Engzell (Engzells Revisionsbyrå AB)