paragrafStadgar

Stadgarna är interna regler som varje bostadsrättsförening måste ha. I stadgarna beskrivs reglerna för föreningens verksamhet och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.

Silfverdalens stadgar bygger på Riksbyggens normalstadgar för bostadsrättsföreningar, som i sin tur bygger på gällande lagar och regler för bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar.

Föreningens stadgar finns som separat PDF fil nedan.