Föreningsstämma

Den ordinarie föreningstämman kommer att äga rum måndagen den 16 maj. Föreningens medlemmar uppmanas att delta och vara med att påverka de beslut som fattas i föreningen.

En kallelse som innehåller detaljer om tid, plats, dagordning samt de motioner som inkommit kommer i brevlådan.