Garage och parkering

Isbildning på garagetaken gör att värmen inne i garagen inte kan vara påslagen. Egna motorvärmare eller kupévärmare får inte användas i garaget.

Styrelsen påminner om att garageportarna alltid måste låsas. Under hösten har vår förening dessvärre drabbats av stölder ur garage som troligtvis har berott på olåsta portar.

För de parkeringsplatser som hyrs ut till medlemmar ansvarar hyrestagaren för snöröjning. I den mån det finns utrymme försöker snöröjaren röja p-platserna.