Garagen

Isbildning på våra garage har gjort att flera garage har blivit svåra att öppna. Anledningen till isbildningen är att värme inifrån garagen läcker ut och smälter snön och fryser sedan till is. (Våra garage är inte byggda för att vara uppvärmda.) Styrelsen har därför beslutat att stänga av värmen i garagen.

Styrelsen påminner även om att av säkerhetsskäl får motorvärmare eller kupévärmare inte användas i våra garage. Detta kontrolleras regelbunden och inkopplade värmare kommer att kopplas ur. Eventuella upprepade förseelser kommer att leda till uppsägning av garageplatsen. Vi vill också påminna om vikten av att hålla garageportarna låsta.