Gatubelysningen

Belysningsautomatiken som tänder och släcker vår gatubelysning beroende på dagsljuset är för närvarande ur funktion. Felsökning pågår. Tills vidare är belysningen tänd dygnet runt.

(2010-01-15 18:41)

Belysningsautomatiken byttes ut den 23:e januari och gatubelysningen i vårt område ska fungera som det ska igen.

(2010-01-28 14:15