Gör din röst hörd – Huddinge kommuns översiktsplan för 2030

I Huddinge kommuns översiktsplan för 2030 finns planer för exploatering av skogen bakom Kvintettvägen; I planerna framgår att Huddinge kommun vill bygga flerbostadshus i hyresrättsform där. Som privatperson har man möjlighet att göra sin röst hörd avseende dessa planer, fram till på fredag den 13 december. Så ta chansen!

Läs mer här (se sid 62)

http://www.huddinge.se/Global/bygga_bo_och_miljo/planer_och_ny_bebyggelse/Oversiktsplan/OP-reviderat-17okt2013.pdf