Grundfläktar

På den ena gaveln på våra huslängor finns en frånluftsfläkt installerad som ventilerar husgrunden. Samtliga dessa fläktar kommer bytas ut inom kort. De nya fläktarna kommer bli effektivare och tystare. Arbetet utförs av JSB Klimat Service.