Höstens städdag

Höstens städdag lördagen den 5 oktober kl 10-15.

Arbetsuppgifter kommer att fördelas vid garaget på Kvintettvägen kl. 10.00.

Planerade arbetsuppgifter:

  • Montera ner stora gungorna på Kvintett- och Körsångarvägen
  • Samla ihop cementrör som finns utplacerade på gårdarna
  • Slänga säckar/skräp som ligger på sidan av föreningslokalen
  • Tömma och samla ihop plastkrukorna på gårdarna
  • Snygga till buskar etc runt föreningslokalen
  • Städa och klippa ner buskar längs parkvägen
  • Rensa ogräs och snygga till runt lekplatserna
  • Lövkrattning

Kl 12. serveras enklare förtäring vid föreningslokalen.

Väl mött!