Inbrottsvåg augusti-september 2017 i Skogås

Var extra observanta på främmande människor som rör sig i vårt område; Det pågår en inbrottsvåg i Skogås nu.

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/radhusomrade-i-skogas-utsatt-for-inbrottsvag/repqiy!G62BvWNnp2W3s8iGjDhQiw/