Inbrottsvåg!

OBS! Det har vart inbrott i vår förening igen! Nu har Kvintettvägen 68 drabbats. Den inbrottsvåg som varit är ännu inte över. Var goda och var vaksamma och lås era dörrar om dagarna!!