Info-möte frivilligt kapitaltillskott

Imorgon tisdag, den 19 november, hålls ett informationsmöte avseende frivilligt kapitaltillskott i Edboskolans matsal med start från kl 19:00. Mötet leds av Stefan Engberg från Fristående Affärsutveckling AB (FAU).

Framtaget presentationsmaterial från FAU finns tillgängligt här (kommer även att delas ut under mötet):

Frivilligt kapitaltillskott – FAU

Bakgrunden till att info-mötet anordnas är för att styrelsen fick på årstämman tidigare i år, i uppdrag att innan årets slut, ordna ett informationsmöte avseende frivilligt kapitaltillskott.

På mötet bjuds på enklare förtäring i form av kaffe, te och bullar.

Varmt välkomna!