Informationsmöte om friköp

Ett informationsmöte angående vad ett eventuellt friköp av våra bostadsrätter skulle innebära praktiskt och ekonomiskt för de enskilda medlemmarna kommer att äga rum onsdagen den 10 september kl. 19.00 i Edboskolans matsal. En inbjudan till detta informationsmöte delas ut efter semesterperioden.