Brf Silfverdalens föreningslokal är uthyrningsbar via föreningens Facebook-sida. I samma kalender läggs även in om lokalen är bokad av styrelsen för styrelsemöten, städdagar, för medlemsevent som pubkvällar osv.

Se https://www.facebook.com/silfverdalen/appointments/ för mer information.