Lokalansvarig

Under perioden 25 juni – 25 juli sköts uthyrning av fritidslokalen samt utkvittering av nyckel till lokalen av Johan Linnell. Han bor på Kvintettvägen 36 och finns tillgänglig på tisdagar kl. 20.00 – 21.00. Johan nås även på telefonnummer 073-447 52 29