Målning av garage

Med början den 14 juni och fem veckor framåt kommer ett antal ungdomar boende i vår förening arbeta med måleriarbete inom föreningen. Det är framför allt garagen som kommer att målas. All uppmanas till extra försiktighet och uppmärksamhet vid bilkörning vid garagen. Temporära avspärrningar kan förekomma för att skydda våra ungdomar. Boende i lägenheter med uteplats mot baksidan på en garagelänga uppmanas att i möjligaste mån underlätta för målningen genom att ta bort växlighet nära garageväggen.