Medlemsinformation

Föreningen och de enskilda medlemmarna ansvarar tillsammans för att hålla föreningens lägenheter, lokaler och gemensamma utrymmen i gott skick.

Som bostadsrättshavare har man vårdplikt av bostaden och ska på egen hand bekostad att hålla lägenheten i gott skick och bekosta reparationer och förbättringar på sådan som finns inuti lägenheten.

Under rubriken medlemsinformation finns information riktat till dig som vill renovera din bostad, söka garageplatser osv.