Avfall- och återvinning

Sopbehållare (s k moloker) finns vid infarten till Körsångar- respektive Kvintettvägen. De består av 2 behållare vardera; 1 större kärl för restavfall samt 1 mindre kärl för matavfall.

Tömning sker 1 gång i veckan och rengöring av behållarna görs 2 gånger/år.

Vad får slängas i behållaren för matavfall?

Endast matrester i de speciella papperspåsar (bio-påsar) som tillhandahålls av fastighetsskötaren.
Bio-påsar finns även att hämta på ICA i Skogås Centrum, Willys i Länna samt på SRV’s återvinningsstationer (finns bl a i industriområdet mellan Skogås och Trångsund).  Bio-påsarna är gratis.

Plastpåsar får absolut INTE slängas i matavfallssbehållaren!

Vad får slängas i behållaren för restavfall?

Endast brännbart avfall, som t ex blöjor, plastpåsar, mjuka plaster, kattsand, fönsterkuvert, trasor/disktrasor, mindre textilier etc.

Tidningar, kartonger och glas får INTE slängas i behållarna utan skall lämnas på SRV’s miljöstationer (finns bl a på Mörtviksvägen och Melodivägen).

Det är inte är tillåtet att ställa skräp, bråte eller påsar med mat- eller restavfall utanför behållarna. Detta drar obönhörligen till sig råttor och andra skadedjur.

Grovsopor

Återvinningscentral för grovsopor, icke brännbart avfall och trädgårdsavfall finns i Skogås/Trångsunds industriområde (se SRVs återvinningscentral i Skogås/Trångsund). Du behöver ett passerkort för att lämna avfall på en ÅVC, vilket du kan beställa här.