Föreningens leverantörer

Föreningen har avtal med följande leverantörer:

Leverantör Beskrivning
Com Hem TV, bredband och telefoni
Delagott Teknisk förvaltning
Riksbyggen Ekonomisk förvaltning
Mälarenergi El
Q-Park Parkeringsövervakning
RA Trädgård & Markservice Vinterunderhåll
Protector Fastighetsförsäkring samt medlemmarnas enskilda bostadsrättstillägg
SRV Återvinning Sophantering
Stockholm Vatten Vatten
Storuman energi El
Södertörns Fjärrvärme Fjärrvärme
Vattenfall Elnät