Garage

GarageFöreningen har 90 stycken garageplatser för uthyrning till föreningens medlemmar. Administrering av köplats för garage sköts av Riksbyggen.

En garageplats kostar cirka 400 kronor/månad.

Är du intresserad av att hyra garage eller p-plats, gå in på länken: Så söker du parkeringsplats, garage och förråd | Riksbyggen

Allmänna ordningsregler för garage

  • Garaget får inte användas som uppställningsplats för ”fordonsvrak”.
  • Garaget får inte användas som arbetslokal, verkstad eller förråd.
  • Arbeten som är störande eller gör intrång på intilliggande garageplats får inte göras.
  • Motorvärmare eller kupévärmare får inte användas i garaget
  • Förutom då du vistas vid garageplatsen skall garageporten alltid vara stängd och låst

För mer information, läs föreningens parkeringspolicy!

Parkeringsplatser
Reserverade parkeringsplatser

Föreningen har 52 stycken p-platser för uthyrning till föreningens medlemmar. Administrering av köplats för p-plats sköts av Riksbyggen. En parkeringsplats kostar cirka 200 kronor/månad att hyra.

Är du intresserad av att hyra garage eller p-plats, gå in på länken: Så söker du parkeringsplats, garage och förråd | Riksbyggen

Laddstolpar

Till föreningen hör 4 st laddstolpar för elbil. 2 st på parkeringen vid Kvintettvägen och 2 st vid Körsångarvägen.  Laddstolparna förvaltas av Opigo och för att kunna använda dem går du in och skapar ett konto via den här länken: Opigo Cloud 

Ange anläggningsID 1574

Besöksparkering

Föreningen har 10 stycken avgiftsbelagda p-platser. Parkeringsavgiften är 7 kr per timme, 50 kr per dygn. Medlem som får besökare som stannar flera dagar kan kontakta fastighetsskötaren för att få ett tillfälligt parkeringstillstånd.

Tillfällig parkering

Parkering är inte tillåten på gräsmattor eller gångvägarna på våra gårdar. Detta gäller även yrkeschaufförer och hantverkare. Kortare stopp utanför lägenheten är endast tillåten för pågående i- och urlastning. Fordonsvård och reparationer får inte ske vid lägenheten. Undvik att i onödan köra in på området med bilen.

Parkeringsövervakning

Parkeringsövervakningen på föreningens mark sköts  av fastighetsskötare Tony Hammarlund. Om en bil står felparkerad, kontakta Tony på telefon 076-066 62 48.