Foto av Anna Langova - publicdomainpictures.netOrdnings- och trivselregler

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår bl a ordnings- och trivselfrågor.

Föreningen och dess medlemmar ska verka för en god boendemiljö och en hög trivselfaktor. För att lyckas med detta måste alla visa respekt och hänsyn för varandra.

Dessa regler ska inte ses som pekpinnar, men genom att följa reglerna kan vi alla bidra till en god trivsel i vår förening.

För vem gäller reglerna?

Reglerna gäller inte bara dig som brf-innehavare. Även familjemedlemmar omfattas, liksom gäster, inneboende, andrahandshyresgäster eller hantverkare som utför arbete i din lägenhet.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs?

Om ordningsreglerna inte följs, kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om medlemmen ska få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och dess medlemmar kan inte leda till uppsägning.

Har du frågor?

Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.Allmän aktsamhet

Var rädd om och vårda föreningens egendom. Kostnaderna för underhåll och reparationer betalas av alla oss medlemmar gemensamt.

Är olyckan framme och akut skada inträffar i huset under kontorstid, kontakta i första hand föreningens fastighetsskötare Tony Hammarlund på 076-066 62 48.
Vid akut övrig tid, kontakta Svanströms jour, tel 08-55 11 05 00

Balkonger, altaner och husens utsidor

Balkonger, altaner, förrådstak och utrymme framför Din tomt samt framsidan av huset, får inte användas för permanent förvaring av sådant som inte hör till normal altan-/balkongmöblering. Vi är alla skyldiga att hålla rent och snyggt utanför våra hus.

Matning av fåglar är inte tillåten inom området då matrester kan locka till sig råttor eller andra skadedjur.

Gårdarna

Tänk på att alla ytor utanför den egna tomtgränsen är gemensamma och det är allas ansvar att hålla snyggt på gårdarna!

Gårdarna är tätbebyggt område vilket innebär att man ej får avfyra fyrverkerier här. Även med hänsyn till människor, byggnader och djur bör detta respekteras.
Bollsparkning på gårdarna är ej tillåten, platser avsedda för detta finns i närområdet.

Större förändringar på gemensamma gårdsytor, som t ex nedtagning av träd etc får inte ske utan styrelsens medgivande. Detta skall anmälas till styrelsen som fattar beslut i samråd med kringboende.

Husdjur

Ägare av husdjur ska övervaka så att dessa inte stör eller förorenar i lägenheter och på andra platser. Rastning får ej ske i planteringar, på gårdarna eller barnens lekytor.
Som djurägare kan Du ställas till svars om ditt husdjur förorenat på olämpligt ställe.
Hundar ska självklart vara kopplade.

Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Ljudmässig hänsyn gäller givetvis hela dygnet men en tumregel är att vardagar mellan kl 22:00 – 07:00 ska det vara lugnt och tyst för allas trevnad.

Sommartid vill vi alla sitta ute och njuta av sol och grill. Tänk dock på att dina grannar kanske inte uppskattar att Du spelar musik på hög volym. Visa hänsyn!

Informera gärna dina grannar i god tid före aktiviteter som kan störa. Det kan t ex gälla reparationsarbeten, fest etc.
En bra sak är att lägga en lapp i brevlådan hos dina grannar och informera om detta. Vanligtvis ökas acceptansen markant om man blivit informerad!

Skulle Du ha synpunkter/klagomål på din granne är det oftast bäst att Du vid lämpligt tillfälle framför detta direkt till Din granne och självklart i god anda. Meddela om Du vill att representant från föreningens styrelse skall delta.

Parkering och bilkörning

Det är förbjudet att parkera inom området annat än på anvisade parkeringsplatser. Parkering på gården/utanför lägenheten kan leda till parkeringsböter.
Bilkörning är ej tillåten inom området annat än för i- och urlastning.

Undvik irritation och visa hänsyn; kör långsamt och parkera inte bilen på gården!

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att anmäla bilar som är felparkerade i vårt område och på gårdarna. Kontakta fastighetsskötare Tony Hammarlund på telefon 076-066 62 48 om en bil är felparkerad i vårt område.