Parkeringspolicy

Föreningens parkeringspolicy är upprättad av styrelsen utifrån de principer som återfinns i föreningens stadgar. Den främsta är likabehandling, vilket innebär att alla medlemmar har samma rättigheter som skyldigheter och ingen skall gynnas på annan medlems bekostnad.

Bilparkering är en viktig del för oss boende, men även för de som besöker oss. Nedan följer vad som gäller för parkering i bostadsrättsföreningen Silfverdalen.

  • Boende skall äga och bruka fordonet som parkeras i garage/p-plats. Leasing, förmåns- och tjänstebilsavtal jämställs med ägande.
  • Grundregel vid fördelning av platser är max två (2) platser per lägenhet.
  • Den som avvisar erbjuden plats kan stå kvar i kö, men placeras sist.
  • Uthyrning i andra hand av garage/p-plats är ej tillåtet.
  • Inneboende hos medlem får ej hyra garage/pplats.
  • Fordon som nyttjar garage/p-plats skall vara i bruk, dvs inregistrerat, besiktigat, skattat och försäkrat.
  • Den som efter styrelsens godkännande hyr ut lägenhet i andra hand, har inte rätt att behålla garage/p-plats under den tid som styrelsen beviljat uthyrning av lägenhet i andra hand, utan får ställa sig i kö på nytt vid återflyttning.
  • Uppstår överskott på garage/p-plats medges hyra av en (1) extra parkeringsplats per lägenhet. Extra garage/p-plats hyrs med särskilt uppsägningsvillkor om en (1) månad. Det innebär att när efterfrågan uppstår från medlem boende i föreningen, hanteras ärendet av Riksbyggen och uppsägning kan tidigast ske den första dagen i nästkommande månad. Vid uppsägning av sådan plats följs principen ”längsta innehav, först ut”.
  • Den som står i kö för garage/p-plats kan få ett tillfälligt parkeringstillstånd som gäller parkering på föreningens besöksplatser. Tillfälligt parkeringstillstånd kan utfärdas för detta i max en (1) månad.

Vid överträdelse av ovanstående parkeringspolicy har styrelsen rätt att häva hyresavtalet med omedelbar verkan.

För kontaktuppgifter och information avseende föreningens garage-, besöks- och p-platser, klicka här.