Nationellt lägenhetsregister

Enligt en ny lag ska uppgifter om alla bostäder i Sverige samlas i ett nationellt lägenhetsregister. Lantmäteriet är den myndighet som samlar in uppgifterna av fastighetsägarna. Vår förening har uppmanats att bidra till information till detta register och har därför skickat in information om varje enskild lägenhet. För varje lägenhet har adress, postnummer, antal rum samt boyta angivits. Ingen information om bostadsrättshavarna har lämnats av föreningen.

När lägenhetsregistret är upprättat genomför Skatteverket folkbokföring på lägenhet i stället för, som i dag, på fastighet. Därefter kan Statistiska centralbyrån genom samkörning av olika register framställa aktuell hushålls- och bostadsstatistik, som bland annat används till samhällsplanering och forskning.