November månads nyhetsbrev samt kallelse till info-möte

Ikväll kommer november månads nyhetsbrev samt även en kallelse till informationsmöte avseende frivilligt kapitaltillskott, att läggas i brevlådorna.