Ny dag för sophämtning

Enligt information från SRV Återvinning kommer våra hushållssopor från och med nu att hämtas på fredagar på udda veckor. Nästa hämtning sker alltså fredag 13:e februari.

Vid dag för sophämtning ska sopkärlet vara utställt vid gångvägen senast klockan 06.00. Kärlet ska placeras så att handtaget på lockets baksida är vänt ut mot gångvägen.