Nya nätet från Com Hem i drift

Den 24 juni togs det nya fibernätet från Com Hem i drift.

Varje medlem har nu möjlighet att på egen beskostnad teckna enskilda avtal med Com Hem avseende digital tv, bredband och/eller telefoni. Det analoga grundutbuden av tv-kanaler kommer givetvis att finnas kvar till samma kostnad som i dag.