Nya parkeringsplatser

På föreningsstämman i maj beslutades att 7 stycken av våra 17 gästparkeringsplatser ska omvandlas till förhyrda platser. Detta för att säkerställa att medlemmarnas behov av reserverade parkeringsplatser tillgodoses.

Dessa sju platser (4 st. på den övre parkeringen och 3 st. på den nedre parkeringen) finns tillgängliga för uthyrning fr.o.m. 1 oktober.