Nyhetsbrev

Önskemål har inkommit från medlemmar att kunna få information rörande föreningen via e-post. Vi gör nu därför ett försök att tillgodose detta önskemål.

De medlemmar som vill kan nu anmäla sig till ett elektroniskt nyhetsbrev via föreningens webbplats. Då denna tjänst endast ska vara tillgänglig för medlemmar i föreningen behövs ett lösenord för att komma in på sidan för ”Nyhetsbrev”. Lösenordet hittar du på de informationsblad som delas ut i brevlådan. Under den tid då detta testas kommer de som anmält sig till det elektroniska nyhetsbrevet även få information i brevlådan.