Nytt nät från Com Hem

På en extra föreningsstämma den 24 januari röstade 85 % av deltagande medlemmar för att uppgradera vårt befintliga tv-nät från Com Hem att fungera även för bredband och telefoni. Det innebär att s.k. ”tre hål i väggen” uttag kommer att installeras i alla lägenheter.

Varje medlem har sedan möjlighet att teckna enskilda avtal med Com Hem avseende digital tv, bredband och/eller telefoni. Det analoga grundutbuden av tv-kanaler kommer givetvis att finnas kvar till samma kostnad som i dag.

Arbetet med att uppgradera nätet påbörjas under våren och ska vara helt installerat och igång senast 31 maj.