Oförändrad årsavgift

I slutet på förra året fastställde styrelsen en budget för år 2010. Styrelsen beslutade i samband med detta att årsavgifterna ska vara oförändrade för detta år.