Ombyggnationer i lägenhet

Styrelsen påminner om att styrelsens tillstånd krävs för ombyggnader i lägenheten som innefattar:

  • Ingrepp på bärande konstruktion
  • Ändringar av ledningar för avlopp, värme eller vatten
  • Annan väsentlig förändring av lägenheten, såsom att ta bort eller flytt av väggar.