”Onsdags-öppet” läggs ner

Styrelsen har beslutat att lägga ned onsdagsmottagningen som hållts i föreningslokalen på onsdagar kl 19:00 – 19:30. Syftet har bl a varit att ge medlemmarna möjlighet att hämta färg, framföra synpunkter, idéer eller klagomål till styrelsen. Detta var tidigare en mötespunkt, men har med internet och e-post alltmer förlorat sitt värde.

Styrelsen ber våra medlemmar att maila till oss om ni vill hämta färg etc.