Ordinarie föreningsstämma

Årets ordinarie föreningsstämma kommer att äga rum onsdag 25 maj klockan 19.00 i Edboskolans matsal. En separat kallelse till denna föreningsstämma kommer i brevlådan fyra till två veckor innan stämman.