Parkeringsövervakning

Föreningen har tecknat avtal med en ny leverantör avseende parkeringsövervakning. Från och med 1 september ansvarar Q-Park för parkeringsövervakningen inom föreningens mark. Styrelsens förhoppning är att parkeringsövervakningen ska bli både effektivare och billigare för föreningen.

För närvarande pågår omskyltning och uppsättning av nya parkeringsautomater. I och med bytet av leverantör kommer en justering av parkeringsavgifterna på föreningens gästplatser att ske. Den nya avgiften blir 5 kr/timme dygnet runt.