Planerat underhåll 2009

Styrelsen har diskuterat och beslutat vilken underhåll som ska utföras under året. Fokus för underhållet under detta år blir värme och ventilation. Under året är följande underhåll planerat att utföras:

  • Byte av expansionskärl och värmeväxlare i undercentralen.
  • Byte och justering av termostater till radiatorerna i lägenheterna.
  • Byte av lägenhetsfläktarna på vindarna.

Dessutom kommer våra fönster åtgärdas. En översyn kommer först göras och olika alternativ för hur dessa ska återgärdas att tas fram. Därefter kommer beslut fattas. Arbete med att ta in offerter har påbörjats. Under den årliga besiktningen senare i vår kan ytterligare behov av underhåll upptäckas.