Protokoll, föreningsstämman

Protokoll från extra föreningsstämman den 23 oktober har idag delats ut i medlemmarnas brevlådor. Den utdelade kopian innehåller inte bilagan med röstlängden. Om något önskar se röstlängden från stämman finns den tillgänglig hos styrelsen.